Sunday, 31 December 2017

How to Make the Most Out of När

Lösningen Blandas I p klara beläggningarna och dekorativa chips sänds över ytan. De mer Golvslipning Många Construction

Många Samvetsgranna fördelarna bygger till och med I en och slät tillsats I varje kappa. Dekorativa Vattnet och salterna droppar från ditt fordon till betonggolvets golv, öppnar salterna sprickorna och vattnet droppar I källaren. Oavsett hur det färdas blir fukt ett stort difficulty och gör hemmet fuktigt. Dessa förhållanden på vintern ger en unik testplats för hållbarheten hos polyurea och epoxi golvbeläggningar.

Under De-icingsalter De-Isingsalter När Nationen och byter golvbeläggningsindustrin med flera miljarder dollar När nya polyurorerna som användes för reparation modifierades också för att användas som golvbeläggningar som kunde bekämpa avisningssalter, extrem kyla och tillräcklig flexibilitet för att förhindra sprickbildning.

Fönsterputs Stockholm | Bästa priset på Fönsterputs

Slutprodukten är vad som har blivit The Minneapolis Garage Ground som sveper och ytbehandling

nya polyurorna som används för sprickreparation kan också användas för att fixa försämrad ytbetong. D e absorberar sig I ytan och när p härdas är p faktiskt en del av betongen, inte bara quickly vid ytan. Nu hade Minneapolis garagegolv en lösning för betongreparation som också var ogenomtränglig för kallt väder.

Kan minska slipningen på vägar och gångvägar, adult males d e orsakar betydande skador på betonggolvets golv. När du kör saltarna kommer in i bilens bilbromsar och frysar på plats tillfälligt. När du drar in ditt garage börjar salterna smälta den frusna snön och isen. Vattnet som droppar från ditt fordon kondenserar salterna som kommer in i betongens och ytornas porer, och börjar snabbt försämras av betongen. Eftersom betongen blir mättad skapar det fuktighet och gör ett hem fuktigt och kallt. För att inte tala om mögeluppbyggnad och försämring av gipset och balkarna i ditt hem.

Detta är förberedda betongpaneler som kan vara 24-30 meter långa, 3 meter breda och 6" tjocka. D-e läggs på fundament beneath byggandet och blir ditt golv.

För att göra dessa poluyror utfördes upptäcktes att betongen först måste slipas. Detta tjänade några syften. Först öppnade den upp betongens porer så att polyureerna kunde absorbera i betongen. När p botade var de faktiskt en un av betongen, inte bara quick vid ytan. Detta förhindrade delaminering och chipping. För det andra slipade golvet med rätt utrustning och färdigheter möjliggjorde en professionell att göra golvet helt platt genom att ta bort höjder och nedgångar i golvet.

De Golvet I kalla klimat är utsatt för extrema temperaturer, frysning / tina problem och avisningssalter vilket gör det until den ultimata testytan för golvbeläggningar.

Males tills skapandet av polyaspartiska polyurea-beläggningar fungerade ingenting. Den enda lösningen var epoxibeläggningar, men de flesta utförde inte på lång sikt. De flesta blev sköra och sprickade längs sprickorna i golvet. Problemet är att få var medvetna om att sprickfyllare inte botade below ytan och stod vått för evigt. Det innebar att problemet aldrig fixades permanent.

reparerades, användes golvbeläggningen av polyurea i Minneapolis. Färgpaket kan Toilet De senaste åren upptäcktes det att vissa polyureumblandningar var tunna nog att fylla hela sprickan I ett garage I Minneapolis hela vägen till botten och skulle absorbera in I väggarna av sprickhärdningen under ytan. Dessa nya polyureor hade också tillräckligt med flexibilitet för att böja sig med betongens rörelser.

No comments:

Post a Comment